dmk money Frequently Asked Questions

W tym dziale odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania przez klientów naszego serwisu.


Q: Czy mogę ubiegać się o leasing bilbordu LCD, gdy dopiero co zarejestrowałem firmę oraz posiadam zabezpieczenie w postaci gruntu. [W.K. Szczecin, 02.2008.]
A: Tak, jednakże należy spełnić dodatkowe warunki. Ponieważ obecnie sytuacja na rynku finansowym zdecydowanie się zmieniła, toteż Leasingodawca nie traktuje takowego zabezpieczenia jako dodatkowego atutu. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest poręczenie umowy leasingu przez zaprzyjaźnioną firmę, pod warunkiem że osiąga zadawalające Leasingodawcę przychody i dochody.


Q: Prowadzę od pół roku indywidualną praktykę lekarską i zainteresowana jestem leasingiem perymetru komputerowego wraz z oprogramowaniem na okres 12 miesięcy. Czy mam szansę na leasing [I.S. Gdynia, 02.2008.]
A: Tak, ponieważ grupa tzw. "medyk" tj. lekarze, stomatolodzy, aptekarze oraz weterynarze należą do preferowanej grupy klientów przez Leasing.


Q: Prowadzę działalność od półtorej roku, do tej pory moje wyniki finansowe w związku z prowadzoną działalnością nie są zadawalające, a chciałbym sfinansować urządzenia do rafinacji rzepaku. [Z.M. Rzeszów, 01.2008.]
A: Zasadniczo nie (po ocenie dokumentów przez naszego analityka), ponieważ urządzenia do rafinacji rzepaku nie leżą w grupie maszyn i urządzeń preferowanych przez Leasing a dodatkowo zła sytuacja ekonomiczna firmy nie pozwoli na bieżącą spłatę zobowiązań wynikających z tytułu rat leasingu. Jednakże gdy do inwestycji przystąpiłby wiarygodny dla Leasingu poręczyciel decyzja mogłaby być pozytywna.


Q: Czy do przygotowania oferty kredytu rzeczywiście są potrzebne informacje o firmie, wolałabym podać bardziej ogólnikowe dane. [B.B. Poznań, 12.2008.]
A: Tak, ponieważ w celu przygotowania indywidualnej oferty (takiej która by odzwierciedlała rzeczywiste warunki na jakich bank udzieli kredytu), bank potrzebuje uzyskać od nas niezbędne dane finansowe do określenia zdolności kredytowej. Ponadto dane osobowe (PESEL) oraz dane firmy (NIP, REGON) posłużą do zweryfikowania Państwa jako wiarygodnego kredytobiorcy.


Q: Interesuje mnie pozyskanie kredytu obrotowego. Czy będę mogła nim spłacić prywatne zobowiązania? [A.K. Kłodzko, 12.2008.]
A: Z definicji kredyt obrotowy przeznaczony jest na bieżącą działalność gospodarczą firmy. Jednakże istnieją kredyty dla firm na dowolny cel (np. Express kredyt), bez wskazywania bankowi na co przeznaczymy pożyczone pieniądze. Jednakże celowością kredytu jest przeznaczenie środków obrotowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.


Q: Czy koniecznie muszę dołączyć do złożonej w banku dokumentacji tabelę odpisów amortyzacyjnych oraz wykaz środków trwałych będących w leasingu? [B.O. Gdynia, 11.2008.]
A: Nie koniecznie. Jednakże trzeba pamiętać że udostępnienie powyższych danych, w ocenie banku, poprawia naszą zdolność kredytową, przez co zwiększy się nasz limit kredytu.


Q: Jestem wpisany w BIK-u jako niewiarygodny kredytobiorca, a chcę uzyskać leasing na maszyny budowlane. Czy istnieje taka możliwość? [W.T. Słupsk, 11.2008.]
A: Tak. Jednakże należy pamiętać iż firma leasingowa dokładnie zbada zdolność kredytową, a wręcz może zażądać dodatkowego zabezpieczenia w postaci nieruchomości.

<<<powrót

odpowiadamy na pytania

Zasoby powiązane:

Leasing dla firm

Kredyty dla firm

Usługi

Prawo i Podatki