dmk money Nota prawna

Zastrzeżenia ogólne.

Copyright © DMK Money Sp. z o.o.

Poniżej przedstawiamy warunki korzystania z serwisu internetowego DMK Money Sp. z o.o.

1. Zawartość

Wszystkie oferty zawarte na stronie są niewiążące. DMK Money Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian bądź całkowitego usunięcia opublikowanych informacji i ofert (w całości, bądź częściowo) bez konieczności informowania o tym użytkownika końcowego.

Pod pojęciem strony rozumie się serwis internetowy DMK Money Sp. z o.o. wraz ze wszystkimi stronami i podstronami, które podobnie jak mini prezentacje znajdujące się w obrębie strony (wykonane w technologii htm i flash) - stanowią integralną część całego serwisu.

2. Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

Strony WWW pod adresem dmkmoney.pl zostały przygotowane z najwyższą starannością i uczciwością. Pomimo to firma DMK Money Sp. z o.o. nie może zagwarantować całkowitej bezbłędności i dokładności prezentowanych tutaj informacji.

DMK Money nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłaby wynikać z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości co do informacji zawartych na niniejszej stronie. Zawartość niniejszej strony nie stanowi w żadnym wypadku oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Osoba korzystająca z informacji zawartych na niniejszej stronie i podejmująca na ich podstawie jakiekolwiek decyzje czyni to na własne ryzyko. DMK Money Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do niniejszej strony lub z wykorzystania informacji na niej przedstawionych, a także nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt użytkownika podczas korzystania z serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych i filmowych.

Równocześnie będziemy wdzięczni, jeżeli Państwo poinformują nas o swoich spostrzeżeniach dotyczących zawartości jak i treści niniejszej strony, kierując swoje uwagi i/lub zapytania poprzez pocztę elektroniczną.

DMK Money Sp. z o.o. nie odpowiada również za zawartość innych stron internetowych, a w szczególności tych stron, które umożliwiły dostęp do niniejszej strony internetowej, jak i tych, do których możecie Państwo uzyskać dostęp dzięki niniejszej stronie internetowej. DMK Money Sp. z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za żadną z ww. stron jak również za odesłania (linki), które zawarte są na ww. stronach.

Ewentualne odesłania (linki) do stron internetowych osób trzecich, znajdujące się na stronie DMK Money są wynikiem naszego działania w dobrej wierze, a także opartego na niej przekonania, iż zawartość tych stron pozostaje w związku z naszą stroną. Nie oznacza to, iż DMK Money Sp. z o.o. dokonała oceny (przeglądu) lub akceptacji strony osoby trzeciej, do której odsyła, lub jej zawartości - DMK Money Sp. z o.o. zastrzega, iż w niektórych przypadkach odesłania (linki) mogą powodować połączenie nawet ze stronami osób trzecich, zawierających poglądy i opinie sprzeczne z tymi, które zawiera niniejsza strona lub, które są prezentowane przez DMK Money Sp. z o.o.

Żadna z informacji zawartych na naszej stronie nie stanowi oferty lub zaproszenia do rokowań w imieniu lub na rzecz DMK Money Sp. z o.o. jak również jakiegokolwiek Banku lub innej Instytucji oferującej produkty lub usługi finansowe współpracującej z DMK Money Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów prawa.

3. Własność intelektualna

Każda osoba korzystająca z niniejszej strony jest odpowiedzialna za przestrzeganie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Dozwolone jest Kopiowanie niniejszej strony, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w trakcie jej przeglądania, z tym zastrzeżeniem, iż może być ona kopiowana jedynie dla osobistego użytku, w ilości, jaka wynika z celu uzasadnionego tym osobistym użytkiem. Każdy inne wykorzystanie niniejszej strony jest ściśle zabronione.
Cała treść niniejszej strony internetowej oraz jej kopii w komputerach jest chroniona prawem własności przemysłowej należącym do DMK Money Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Logo jest znakiem towarowym, zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP.

Umieszczenie odniesienia (linku) do naszej strony na innej stronie internetowej nie wymaga pisemnej zgody DMK Money Sp. z o.o..

4. Polityka prywatności

DMK Money Sp. z o.o. może poprosić użytkownika podczas wizyty w serwisie o przekazanie informacji osobistych (adresu e-mail, imienia, nazwiska, adresu), automatycznie wymuszanych przy uzupełnianiu pól formularzy. Przekazanie swoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. DMK Money Sp. z o.o. deklaruje, że wszelkie informacje będą traktowane, jako ściśle poufne, zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych oraz, że nie zamierza sprzedawać, wynajmować ani przekazywać poufnych informacji o użytkowniku osobom trzecim za wyłączeniem partnerów współpracujących w zakresie do tego niezbędnym do wykonania powierzonego zlecenia wykonania usługi przez użytkownika serwisu. Pobieranie, względnie przekazywanie danych osobowych osobom trzecim, instytucjom państwowym i odpowiednim władzom następują wyłącznie w ramach obligatoryjnych narodowych przepisów prawnych.

5. Klauzula RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

Przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez Panią/ Pana w toku naszej współpracy. Mogą to być w szczególności następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny oraz nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej, numer NIP i REGON.

Administratorem danych osobowych jest DMK Money Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z czynnościami zmierzającymi do realizacji umowy oraz realizacją umowy, a także w związku z realizacją obowiązków archiwizacyjno-księgowych oraz w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń pomiędzy DMK Money Sp. z o.o. a Państwem.

Dane osobowe będą przechowywane do dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy stronami umowy.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest podejmowanie czynności przed zawarciem umowy oraz wykonywanie umowy na Pani/ Pana rzecz.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wykonywanie umowy.

Przysługuje Panu/ Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Posiada Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj.: dostawcom usług finansowych, dostawcom usług informatycznych, kancelariom prawnym, towarzystwom ubezpieczeniowym lub ich agentom/ brokerom.

Pełna treść polityki ochrony danych osobowych.